Loading...

Mogelijkheden uit te voeren werkzaamheden

Onderhoud permanent onbeteelde terreinen:

 Hieronder wordt verstaan verharde terreinen, zoals 

 • Parkeerplaatsen;
 • In- en uitritten;
 • Toegangspaden;
 • Opslagterreinen, e.d.

 

Onderhoud beteelde terreinen:

Deze zijn te splitsen in drie onderdelen, t.w.:

 • gazons ;
 • begraste terreinen ;
 • plantsoenen.

 

Vormen van onderhoud:

Gazons

 • frequent maaien
 • snoeien van hagen

Begraste terreinen

 • periodiek maaien
 • intensief en extensief beheer

Plantsoenen

 • periodieke dunningen
 • Rand- en vlaksnoei

 

Boomverzorging:

In onze moderne tijd behoort boomverzorging eveneens tot een van die zaken waar wij bewust mee bezig zouden moeten zijn. Niet alleen vanwege natuurbehoud, ook vanwege diverse aansprakelijkheden die bomen en struiken met zich meebrengen.

Wij kunnen u het volgende hiervoor bieden:

 1. een algemeen conditie- en vitaliteits onderzoek ten aanzien van een boom ;
 2. onderhoudssnoei van bomen ;
 3. begeleidingssnoei voor jonge bomen ;
 4. uitlichten van boomkronen en verwijderen dood hout ;
 5. goed advies wanneer u nieuwe aanplant van bomen op uw terrein zou overwegen.

 

Openbaar Groen:

Wij voor zien in vele machines t.b.v. onderhoud aan openbaargroen waaronder :

 •  Trekker met herderarm met:
  • Klepelmaaier
  • Maaikorf
  •  Hydraulische heggenschaar
 • Diverse mini-tractoren met maaibalken en korte maaiarm
 • Verticaal snoei van beplantingen en hagen
 • Tractor met versnipperaar